• 0(422) 325 74 74

 • info@altunyapiinsaat.com

 • Altun Yapı İnşaat

 • Tecde Yolu Üzeri No: 15 Yeşilyurt / Malatya

Kurumsal

Çevre Politikası

 • Kuruluşun Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2004 standartı gereklerine,
 • Çevre boyutları ile ilgili uyulması zorunlu kabul edilmiş, ulusal-yerel kanun ve yönetmeliklere, müşteri şartnamelerine uygun çalışmayı,
 • Çevre kirliliğini önlemeyi,
 • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
 • Sürekli gelişimi ve bu konuda hedefler koymayı,
 • Çevre politikasını çalışanlarına, tedarikçi ve taşeronlarına iletmeyi,
 • Proje ve ürerim konusunda uzman ekibi, çözüm ortakları ve taşeronları ile çevre değerlerinin korunmasında dünya standarlarını uygulamak.
 • Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmak.
 • Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak.
 • Çevre Politikası olarak benimsemekte ve taahhüt etmektedir.